Máte nejaké otázky? V tom prípade nás neváhajte kontaktovať

Kto Sme?

Modest Delta s.r.o.

Spoločnosť vznikla v roku 1995 a jej hlavným predmetom činnosti je špeciálne zakladanie stavieb. Činnosť spoločnosti je zameraná na realizáciu zakladania objektov pozemných a inžinerskych stavieb.

Spoločnosť MODEST DELTA s.r.o. je držiteľom certifikátu ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 pre predmet činnosti špeciálne stavebné práce, špeciálne zakladanie stavieb, štetovnicové steny, vŕtanie pilót.

Zobraziť certifikáty

Naša Technika

S čím pracujeme

Práca, ktorú vykonávame si vyžaduje modernú a spoľahlivú techniku. Vďaka tomu sú naše projekty odvedené kvalitne a precízne.

Vidieť viac

Prečo si vybrať nás?

Prehľad činností

Čím sa zaoberáme

Veľkopriemerové pilóty Ø 600 mm, Ø 880 mm a Ø 1180 mm

Vŕtanie sa realizuje rotačným šnekovým vrtákom a paženie rotačným zatláčaním pažníc – pažené pilóty do hĺbky 18m, nepažené pilóty do hĺbky 32m. Únosnosť pilót sa pohybuje v rozmedzí od 1000 až 3500 kN.

Štetovnicové steny

Možnosť realizácie súvislých rovných stien, uzavretých stavebných jám, rôznych geometrických tvarov, vytvorených zo špeciálnych oceľových profilov Larssen. Plnia funkciu statickú voči zemnému, alebo vodnému tlaku a tesniacu funkciu pri realizácii jám pod úrovňou hladiny podzemnej vody. Štetovnicové steny realizujeme do hĺbky 16 m, a možnosťou kotvenia v hornej časti kotviacim rámom a tiahlami z kruhovej ocele, a spodnej časti rozopretím. Realizácia štetovnicových stien v zastavaných častiach miest vysokofrekvenčným vibrátorom ICE RF18 do hĺbky 14m.